Partnerzy

Bez naszych partnerów nie udałoby nam się osiągnąć celów, które sobie stawiamy. Wsparcie sektora biznesowego i organów samorządowych umożliwia realizację naszych projektów w praktyce, a współpraca z uczelniami i jednostkami edukacyjnymi pozwala zapewnić wysoki poziom merytoryczny.

Partnerzy projektu Licz na Zieleń:

  • YTK Land Use Planning and Urban Studies Group Uniwersytetu Aalto (Helsinki, Finlandia)
  • Laboratorium Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta (Berlin, Niemcy)
  • Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (Poznań)
  • Nieformalna ogólnopolska grupa LAPNET

Partnerzy projektu Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Wodnej:

Partnerzy projektu Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast:

  • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO (Łódź)
  • Instytut Oceanologii PAN (Sopot)
  • Uniwersytet Lipski oraz Centrum Fraunhofera dla Europy Środkowo-Wschodniej MOEZ (Lipsk, Niemcy)

 

Instytucje i organizacje, z którymi współpracowaliśmy przy realizacji wcześniejszych projektów: