O nas

Fundacja Sendzimira inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Fundacja Sendzimira przywiązuje szczególną uwagę do budowania trwałych i partnerskich relacji z instytucjami, społecznościami lokalnymi oraz uczestnikami realizowanych projektów.

Zespół Fundacji

Zespół Fundacji Sendzimira składa się z trzyosobowego zarządu oraz dwóch pracowniczek etatowych wspieranych przez kilkunastu stałych współpracowników realizujących działania projektowe w całej Polsce. Nad prawidłową realizacją misji czuwa Rada Fundacji. Poniżej znajdują się informacje o nabardziej zaangażowanych obecnie członkach naszego zespołu.

Misja i cele

Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Przeczytaj Statut Fundacji Sendzimira

Sprawozdania roczne

Na tej stronie można pobrać zeskanowane wersje sprawozdań rocznych Fundacji, co roku Fundacja publikuje Sprawozdanie z działalności w poprzednim roku kalendarzowym, które przedstawia Ministrowi Środowiska oraz Sprawozdanie finansowe w analogicznym okresie.

Fundacja Sendzimira sporządziła łączne Sprawozdanie finansowe za rok 2008 i 2009, ze względu na rejestrację Fundacji w czwartym kwartale 2008 roku.

Rekomendacje

Poniżej znajdują się wybrane rekomendacje od firm i instytucji dla których wykonywaliśmy warsztaty, szkolenia, procesy partycypacyjne oraz listy polecające od naszych partnerów.