Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE - Działania komunikacyjne

Data: 
Mon, 06/19/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy, który będzie prowadził działania komunikacyjne projektu w okresie od 3.07.2017 do 30.04.2019, przy założeniu średniego zaangażowania około 30 godzin tygodniowo.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: katarzyna.biejat@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 30.06.2017 roku.

Zapytanie ofertowe - usługi graficzne

W związku z realizacją projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” dofinansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW, Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy usług graficznych w ramach w/w projektu, obejmujących opracowanie logotypu projektu, opracowanie graficzne i skład publikacji oraz opracowanie graficzne plakatów.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Oferty wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres agata.golec@sendzimir.org.pl.

Termin składania ofert upływa 21 kwietnia 2017 r.

Zapytania ofertowe Fundacji Sendzimira

Zarchiwizowane zapytania ofertowe w ramach projektu Licz na zieleń.

Zarchiwizowane zapytania ofertowe w ramach projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej.

Pozostałe.