Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla Studium

Studium "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast" otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2016.

Osoby zainteresowane udziałem w drugiej edycji zapraszamy do zgłaszania się do końca stycznia 2017 roku.

Studia Podyplomowe zostały otwarte we współpracy Fundacji Sendzimira, Politechniki Krakowskiej oraz INTBAU Polska. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki, oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

GRUPA DOCELOWA:
• Przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci;
• Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnej administracji lub samorządach.

Zajęcia kolejnego rocznika Studium 2017/18 rozpoczną się już w marcu 2017, a zapisy od początku grudnia br. do końca stycznia 2017 przyjmuje Sekretariat Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK:
E: mck@pk.edu.pl
T: +48 12 649 22 77
T/F: +48 12 648 49 50

Wszystkie informacje o programie Studium i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie

Organizatorami Studium ZZRM są Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira, w partnerstwie z: ICLEI, INTBAU, Forum Rewitalizacji i Fundacją MiLA

Uczestnicy pierwszej edycji Studium w trakcie warsztatów projektowych