Mały Park Osiedlowy

Jedna z dwóch inicjatyw zamykających projekt "Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności" wzbogaciła jedno z opolskich osiedli. Realizacja inicjatywy odbyła się w ostatnim tygodniu czerwca 2018 roku.

Inicjatywa została zrealizowana w Opolu przy ul. Koszalińskiej. Celem inicjatywy jest zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście. W ramach nasadzeń zaplanowano nasadzenie roślin rodzimych lub zadomowionych. Posadzono 15 drzew (jabłonie, czeremchy i jarzęby) i 40 krzewów, wśród których są głóg, dereń, tawuła czy róża. Zasadzone gatunki, to głównie rośliny owocujące, które będą stanowić pożywienie dla ptaków.

Tak wyglądał teren przed nasadzeniami:                                 A tak prezentuje się obecnie:

 

powrót do poprzedniej strony                                                                           zobacz kolejną inicjatywę -->