Projekty praktyczne

Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Fundacja od sierpnia do listopada 2017 wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta.

Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności

Zakończyliśmy realizację drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich! Tym razem 15 inicjatyw zrealziowano w różnych częściach Polski.
Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”

Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek od czerwca 2015 roku realizowała projekt "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska"!, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łódzkie Ogrody Deszczowe - projekt edukacyjno-praktyczny

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców. Wszystkie zrealizowane ogrody można znaleźć na internetowej mapie Łodzi.  Projekt otrzymał wparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt "Mój jest ten kawałek parku…"

"Mój jest ten kawałek Parku" - partycypacja dla przyrody w mieście” to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Prościej mówiąc głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały Parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.