Projekty edukacyjne

Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (ClimateNBS Polska) realizowany jest przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku, kiedy Fundacja od sierpnia do listopada wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. W ramach drugiej edycji na jesieni 2018 r. powstały ogrody deszczowe na Pradze.

Hosting Social Innovation

Projekt Hosting Social Innovation dostarczy narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Do jesieni 2017, cztery organizacje parterskie (plenum z Austrii, Academy of Visionautics z Niemiec, Art. Monastery z Włoch i Fundacja Sendzimira) wspólnie wypracują:

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska realizuje obecnie drugą edycją rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Inauguracja zajęć odbyła się 13 października 2017 r. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.

Projekt "Woda Wolna od Butelek"

Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Woda wolna od butelek”, jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach.

Akademia letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

Trzytygodniowa akademia letnia Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce to flagowe przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Sendzimira. Kurs odbywa się rokrocznie od 1998 roku, mamy za soba już 16 edycji! W dotychczasowych edycjach kursu wzięło udział około 450 osób, w tym około 50 z zagranicy. Z ich opiniami o kursie można zapoznać się tutaj.

Szkolenie cieszy się dużą popularnością w Polsce i za granicą, co roku do udziału w nim zgłasza się ponad 350 osób. Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na kolejną edycję Akademii.


Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Głównym celem projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Cel ten odnosi się zarówno do zarządzania miastami, jak i działającymi na ich terenie podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami. Cel główny miałby być realizowany poprzez włączanie do codziennej praktyki planistycznej i procesów podejmowania decyzji zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii.

Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast

Przeczytaj prospekt projektu

Wprowadzenie

Projekt miał charakter pilotażowy, przyczynił się do wypracowania modelowych praktyk wykorzystania usług ekosystemów na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz ich popularyzacji.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem

 

4 czerwca 2011 w Bonn, w trakcie Konferencji Resilient Cities 2011, Projekt CHAMP zainaugurował Europejskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (European Partnership for Integrated Sustainability Management). Fundacja Sendzimira została partnerem tego Projektu, odpowiedzialnym za działania w Polsce.

Tydzień inny niż wszystkie

 

Projekt Tydzień inny niż wszystkie zrealizowany w roku 2013 był projektem edukacyjnym mającym na celu promowanie zrównoważonego stylu życia. Powstał w wyniku współpracy z No Impact Project i Colinem Beavanem (No Impact Man).

Działania edukacyjne projektu skierowane były do szerokiej grupy mieszkańców miast. Tura pilotażowa Eksperymentu skierowana była do środowiska biznesowego oraz postaci rozpoznawalnych w Internecie (bloggerzy ekologiczni).

Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów to jeden ze sztandarowych projektów Fundacji Sendzimira, mający na celu aktywizację absolwentów Akademii Letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego dla małych projektów i inicjatyw zmierzających do promowania zasad zrównoważonego rozwoju i wprowadzania ich w praktykę.