Projekty partycypacyjne

Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku, kiedy Fundacja od sierpnia do listopada wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. W ramach drugiej edycji na jesieni 2018 r. powstały ogrody deszczowe na Pradze.

Wspólne działania na rzecz bioróżnorodności

Zakończyliśmy realizację drugiego projektu Inicjatyw Obywatelskich! Tym razem 15 inicjatyw zrealziowano w różnych częściach Polski.
Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Średzka OdNowa” - uspołecznienie procesu przygotowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakończyliśmy realizację projektu dotyczącego przygotowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach programu pt. "Średzka OdNowa" w Środzie Śląskiej. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim interesariuszom za zaangażowanie w konsultacje. 

Konsultacje społeczne w Krakowie

Zakończyliśmy spotkania konsutlacyjne w sprawie dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030, Kraków "Miasto w zieleni". 

Dziękujemy za liczny udział w spotkaniach!

Licz na zieleń! Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Celem projektu Fundacji Sendzimira Licz na zieleń było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach - Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in.  stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

„EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”

Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek od czerwca 2015 roku realizowała projekt "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska"!, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt "Mój jest ten kawałek parku…"

"Mój jest ten kawałek Parku" - partycypacja dla przyrody w mieście” to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem jest przeprowadzenie procesu partycypacyjnego przy wypracowywaniu społecznych projektów zagospodarowania dwóch parków miejskich w Jaworznie – Parku Podłęże i Parku Lotników. Prościej mówiąc głównym celem projektu jest, aby to mieszkańcy zdecydowali o tym jak będą wyglądały Parki, z których z przyszłości oni sami będą korzystać.

Globalna Kampania Pyramid 2030

Fundacja Sendzimira jako członek AtKisson Group w Polsce włączyła się w kolejną edycję Globalnego happeningu Pyramid 2030, którego inicjatorem i liderem jest Alan AtKisson. Działanie ma charakter w pełni woluntarystyczny i jego celem jest zwiększenie zaangażowania we wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie.

Podobnie jak w zeszłym roku, chcemy namówić Was do zrealizowania w Polsce warsztatów Piramidy (Pyramide Lite), które będą miały na celu zaangażowanie ludzi w planowanie zrównoważonego rozwoju w bardzo różnych formach.