Hosting Social Innovation

Projekt Hosting social innovation

Projekt Hosting Social Innovation dostarczy narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Do jesieni 2017, cztery organizacje parterskie (plenum z Austrii, Academy of Visionautics z Niemiec, Art. Monastery z Włoch i Fundacja Sendzimira) wspólnie wypracują:

Zapraszamy na warsztaty "Don’t move, improve!”

Zapraszamy na wydarzenie “Don’t move, improve!”, warsztaty o innowacyjnych, niskokosztowych, spontanicznych obywatelskich interwencjach podejmowanych dla wspólnego dobra. w sobotę 4 marca w Katowicach.

Na warsztatach dowiecie się jak wprowadzać pozytywne zmiany w waszym otoczeniu społecznym i środowisku. Poznacie narzędzia tworzenia i realizowania innowacji, metody badania i eksperymentowania w przestrzeni oraz aktywowania. Dowiecie się również dlaczego pomysły są ważniejsze od pieniędzy.

Szkolenie e-learningowe Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym, w terminie 20 marca – 30 kwietnia 2017 r. Jak inne szkolenia Fundacji również i to będzie miało bardzo praktyczny, intensywny i interaktywny charakter. Uczestnicy, wspierani przez zespół tutorów będą współpracowali w parach, małych grupach i realizowali indywidualne zadania. Główny nacisk położymy na ćwiczenie metod i umiejętności, zapewnimy też kontakt z innowatorami społecznymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w trakcie webinarium.

Zapisy na szkolenie prowadzimy poprzez Formularz aplikacyjny do dnia 17 marca 2017.

Innovation methods database

W ramach projektu Hosting social innovation stworzyliśmy bazę danych, gdzie znajdziecie szczegółowo opisane metody pracy indywidualnej i grupowej przydatne na różnych etapach tworzenia innowacji.

Szkoła Trenerów Hosting Social Innovation

Intensywne dwuetapowe szkolenie dla trenerów realizowane w ramach międzynarodowego projektu Hosting Social Innovation, dofinansowanego w ramach programu Erasmus+ już za nami. Szkolenie ukończyło z sukcesem 18 osób z państw partnerskich.