„EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”

Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek od czerwca 2015 roku realizowała projekt "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska"!, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inicjatyw, przeprowadzone zostały m. in. sprzątanie lasów, oczyszczanie zbiorników wodnych z nagromadzonych śmieci, zakładanie ogrodów deszczowych, monitoring pomników przyrody. Dzięki realizacji projektu EkoMarki zwiększymy świadomość i odpowiedzialność mieszkańców za miejsce, w którym mieszkają. Projekt „EkoMarki…” realizowany w ramach programu „Edukacja ekologiczna” ma na celu wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mieszkańcy Marek wspólnie ustalili, które miejsca najbardziej potrzebują zmian na lepsze, czego najbardziej brakuje oraz co najbardziej przeszkadza w Markach. Tak powstało 16 inicjatyw lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie sprzątali i zmieniali Marki na jeszcze bardziej zielone i eko! 

 

Realizowane inicjatywy w ramach projektu

 1. SOS dla Kruczka - Powstrzymanie dewastacji lasów wokół Jeziora Kruczek
 2. Sponsoring dla skrzydlatych - akcja zakładania budek dla ptaków i nietoperzy w celu zwiększenia liczby potencjalnych miejsc lęgowych i gniazdowych tych zwierząt.
 3. Monitoring pomników przyrody w Gminie Miasto Marki - akcja inwentaryzacji pomników przyrody w gminie przeprowadzona przez uczniów szkół gimnazjalnych, w ramach której powstanie mapa on-line.
 4. Monitoring przyrodniczy rzeki Długiej - akcja inwentaryzacji przyrodniczej i waloryzacji krajobrazowej okolic rzeki Długiej, w czasie której uczniowie szkół gimnazjalnych z Marek przygotują interaktywną mapę przyrody tej okolicy.
 5. Nasz las - nasze życie - społeczna akcja sprzątania lasu.
 6. Przywracamy mieszkańcom Jezioro Czarne - społeczna akcja sprzątania okolic zbiornika wodnego.
 7. Skwer bł. Bronisława Markiewicza - zielony zakątek w centrum miasta - pielęgnacja skweru, zwiększenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia zróżnicowanych roślin.
 8. Bocianie gniazdo - BOCIEKocham - stworzenie potencjalnego miejsca gniazdowania bociana białego poprzez postawienie dwóch platform na gniazda.
 9. Ścieżka przyrodnicza w "Dębowym lesie" - społeczna akcja sprzątania terenu leśnego w okolicy osiedla oraz zapewnienie ptakom potencjalnych miejsc lęgowych przez wywieszenie budek lęgowych.
 10. Rekultywacja okolic placu zabaw za Kwitnącym Osiedlem - uprzątnięcie terenu w okolicy osiedla i postawienie koszy na odpady, a także posadzenie na tym terenie drzew.
 11. Zmniejszenie antropopresji roślinności poprzez utrwalenie istniejących ścieżek w Dębowym Lesie - zmniejszenie antropopresji ścieżek w lesie.
 12. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - zakup i montaż w terenie w okolicy jednego z osiedli w Markach budek i domków dla owadów zapylających (pszczół, błonkówek).
 13. Ogród deszczowy - zaprojektowanie i budowa ogrodów deszczowych na terenie zespołu szkół nr 2 w Markach.
 14. Zagospodarowanie i pielęgnacja zbiornika Meksyk - zbudowanie pomostu w celu ograniczenia zadeptywania szuwarów przez mieszkańców Marek, postawienie tablic informacyjnych.
 15. Rewitalizacja siedliska herpetofauny w rejonie zbiorników Konne - oczyszczenie zbiorników Konne z odpadów zalegających na ich dnie.
 16. Odtworzenie warstwy krzewów w parku Dziesięciu Powieszonych - przywrócenie siedlisk niewielkich ptaków Wróblowych.

 

W sobotę, 22 sierpnia, na Pikniku Rodzinnym w Markach, w ramach projektu „EkoMarki – obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”, wraz z Urzędem Miasta zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące ptaków lęgowych oraz owadów zapylających żyjących w Gminie Marki.

Podczas pikniku mieszkańcy mogli, przy pomocy autorów inicjatyw (Ksawerego Mikosza oraz Roberta Szafrańskiego), ornitolożki Doroty Zielińskiej oraz pracowników Urzędu Miasta Marki, złożyć budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy oraz domki dla owadów. Powstałe budki i domki zostaną powieszone i zamontowane w ramach inicjatyw „Sponsoring dla skrzydlatych” oraz „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających” na terenie Gminy Marki

Zaangażowanie mieszkańców Marek przerosło nasze oczekiwania, mimo sobotniego deszczu – wszyscy pozostali na stanowiskach i składali budki! Łącznie złożyliśmy 120 budek lęgowych, 20 budek dla nietoperzy i 10 domków dla owadów!

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i pełne zaangażowanie we wspólne tworzenie nowych domów dla ptaków i owadów!

Zdjęcia ze składania budek i domków obejrzysz tutaj