Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska realizuje obecnie drugą edycją rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Inauguracja zajęć odbyła się 13 października 2017 r. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.

 

CO O STUDIUM ZZRM SĄDZĄ UCZESTNICY PIERWSZEJ EDYCJI?

"Z przyjemnością powtórzyłabym te studia. Więcej praktyki niż teorii, dla mnie the best."

Katarzyna Książczak, trenerka, koordynatorka, doradczyni, Centrum Opus

"Szczerze polecam wszystkim zainteresowanym tematyką miejską, osobom zależącym na świeżym, bardzo merytorycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju miast. Wszyscy poznani wykładowcy posiadają niesamowitą wiedzę, popartą latami praktyki, ale co ważne, również Pasję, którą zarażają słuchaczy. Aż żałuję, że to studium nie jest dwuletnie!"

Joanna Wendorff, Cisco Kraków, prezes zarządu Fundacji Czas Wolny

"Udział w studiach ZZRM polecam każdemu, kto chce lepiej poznać i zrozumieć złożoność procesów zrównoważonego rozwoju miast. Wykładowcy i atmosfera studiów sprzyja refleksji i inspiruje do działania na rzecz lepszego jutra."

Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

 

TEMATYKA STUDIUM:

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki, oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

GRUPA DOCELOWA:
• Przedstawiciele samorządów, NGO, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci;
• Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnej administracji lub samorządach.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 semestry (piątkowe popołudnia i soboty)

  • semestr zimowy: październik 2017 - luty 2018 (pierwszy zjazd odbędzie się 30 września)
  • semestr letni: marzec 2018 - czerwiec 2018

 

STRONA STUDIUM

Dodatkowe informacje: ulotka, studia miejskie w MCK

KONTAKT: tjelenski@pk.edu.pl

 

Edycja 2016-2017

Piramida VISIS - warsztat praktycznego wdrażania projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy pracują nad innowacjami dla osiedla Rzepnik w gminie Skawina, które będą rozwijać w ramach swoich projektów dyplomowych.