Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska otworzyła roczne Studia Podyplomowe Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast! Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym. Inauguracja pierwszej edycji Studium odbyła się 18 marca 2016 r. Rekrutacja na drugą edycja studiów trwa do końca stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 roku Studium otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki, oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

GRUPA DOCELOWA:
• Przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci;
• Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnej administracji lub samorządach.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: marzec 2016 - luty 2017
Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.

STRONA STUDIUM

Dodatkowe informacje: ulotka, studia miejskie w MCK

KONTAKT: tjelenski@pk.edu.pl

 

Edycja 2016-2017

Piramida VISIS - warsztat praktycznego wdrażania projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy pracują nad innowacjami dla osiedla Rzepnik w gminie Skawina, które będą rozwijać w ramach swoich projektów dyplomowych.