Ogrody deszczowe - 5 filmowych instruktaży

Przygotowaliśmy instrukcje tekstowe oraz instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Filmy powstały w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych", dzięki dofinansowaniu Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogrodem deszczowym nazywamy rośliny w gruncie lub pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej przez nie wody deszczowej i tym samym – zatrzymują (retencjonują) wodę w danym miejscu, odciążając miejską kanalizację. Sadzimy w nim głównie tzw. rośliny hydrofitowe, które za pomocą korzeni i kłączy zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody. Warstwy podłoża ogrodów deszczowych zaprojektowano tak, by miały zdolność do szybkiego infiltrowania (przesiąkania) wody.

Film 1. Ogród deszczowy: Dobrodziejstwo dla środowiska, oszczędność dla portfela

Zobacz wszystkie filmy!

Film 2. Ogród deszczowy: Ogród infiltrujący wodę do gruntu


Film 3. Ogród deszczowy: Jak zbudować ogród deszczowy w gruncie?

Film 4. Ogród deszczowy: Jak zbudować ogród deszczowy w skrzyni lub pojemniku?

Film 5. Ogród deszczowy: Rośliny