Strategicznie o zieleni: wizyta studyjna w Helsinkach (18 - 21.05.2014)

Strategia i zaangażowanie społeczne to dwa, sprawdzone przez Helsinki sposoby na to, aby w miastach było więcej zieleni. Film jest relacją z wizyty studyjnej w Helsinkach, którą Fundacja Sendzimira zorganizowała dla instytucji miejskiej z Krakowa, Łodzi i Poznania w dn. 18 - 21.05.2014

Więcej o projekcie Licz na zieleń: www.uslugiekosystemow.pl/licz-na-zielen

Organizacja wizyty: Fundacja Sendzimira

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.