Firmy i organizacje

Fundacja Sendzimira realizuje projekty w partnerstwie z firmami i organizacjami.

Oferujemy wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności poprzez:

  • zaproszenie do udziału w projekcie Zrównoważony biznes realizowanym w ramach Akademii letniej WZR
  • naszą ofertę szkoleń specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb konkretnego odbiorcy
  • prowadzenie procesów dialogu z interesariuszami dla zainteresowanych firm i instytucji
  • realizacje w firmach i organizacjach innowacyjnych i inspirujących warsztatów strategicznych z wykorzystaniem narzędzi VISIS AtKisson Group
  • wspieranie firm w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych w miastach w ramach ich społecznej odpowiedzialności biznesu.

W razie zainteresowania współpraca prosimy o kontakt na adres: office@sendzimir.org.pl

Polecamy też uwadze opracowany przez nas podrecznik Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, którego jedna część poświęcona jest zrównoważonemu rozwojowi biznesu. Publikacje można zamówić w wersji drukowanej w biurze Fundacji lub bezpłatnie pobrać w wersji pdf.