Samorządy

Fundacja Sendzimira współpracuje z lokalnymi społecznościami, wspierając je w partycypacyjnym planowaniu zrównoważonego rozwoju.

Samorządom, lokalnym organizacjom pozarządowym i społecznościom oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

  • prowadzenia partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji,
  • planowania i realizacji konsultacji społecznych,
  • badania nastawienia ludności do wypracowanych rozwiązań lokalnych problemów,
  • sporządzania planów, programów oraz innych dokumentów charakterze strategicznym.

Projekty i działania, które mogą być interesujące dla przedstawicieli śroodowska samorządowego: