Współpraca

Współpraca

Fundacja Sendzimira realizuje projekty w ścisłej współpracy z licznymi partnerami z różnych sektorów. Oferte dla poszczególnych grup opisalismy w poświęconych im zakładkach.

Samorządy

Fundacja Sendzimira współpracuje z lokalnymi społecznościami, wspierając je w partycypacyjnym planowaniu zrównoważonego rozwoju.

Samorządom, lokalnym organizacjom pozarządowym i społecznościom oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

  • prowadzenia partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji,
  • planowania i realizacji konsultacji społecznych,
  • badania nastawienia ludności do wypracowanych rozwiązań lokalnych problemów,
  • wypracowywaniu i realizacji programów dotyczących zielono-błękitnej infrastruktury,
  • prowadziu działań edukacyjnych z zaresu zazieleniania miasta i zwiększania retencji krajobrazowej skierowanych do różnych grup odbiorców,
  • sporządzania planów, programów oraz innych dokumentów charakterze strategicznym.

Uczelnie wyższe

Fundacja Sendzimira jest organizacją opartą na wiedzy. Chętnie bierzemy udział w interdyscyplinarnych projektach we współpracy z instytucjami naukowymi.

Wspólnie z Politechniką Krakowską opracowaliśmy i od 2016 roku prowadzimy Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast.

Przedstwiciele uczelni są uczestnikami naszych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności Akademii letniej oraz Akademii jesiennej Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Do wykorzystania w ramach zajęć dydaktycznych opracowaliśmy podręcznik Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, który z powodzeniem może wspierać wykładanie powiązanych z tematem przedmiotów. Podręcznik jest bezpłatnie dostępny online, wersję drukowaną można zamówić odpłatnie pisząc na adres office@sendzimir.org.pl.

Firmy i organizacje

Fundacja Sendzimira realizuje projekty w partnerstwie z firmami i organizacjami.

Oferujemy wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności poprzez:

Szkoły

W ramach naszych projektów oferujemy szkołom wsparcie w realizacji praktycznych warsztatów zazieleniania szkolnych podwórek i partycypacyjnego tworzenia ogrodów deszczowych.

Do tej pory zrealizowaliśmy:

Zamówienia publiczne

W tym dziale znajdziecie Państwo aktualne i archiwalne zapytania ofertowe.