Licz na zieleń: partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście

Celem projektu Fundacji Sendzimira Licz na zieleń było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach - Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmowało to m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody; budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Przyroda w miastach dostarcza wielu niezbędnych usług, które decydują o zdrowym i komfortowym życiu mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju danego obszaru. Mimo to zieleni w miastach jest coraz mniej, a gospodarowanie nią często powoduje konflikty społeczne. Aby to zmienić, potrzeba współpracy opartej na dialogu pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami administracji lokalnej. 

[PDF] Prospekt projektu w języku polskim

[PDF] Prospekt projektu w języku angielskiem

[Prezi] Główne działania

 

Ul. Biała 4/72A
00-895 Warszawa
Tel. (+48) 22 350 67 68
Fax (+48) 22 350 67 58
office@sendzimir.org.pl

Projekt Partycypacyjne zarządzanie przyrodą w mieście zrealizowała Fundacja Sendzimira przy współpracy: nieformalnej grupy specjalistów w obszarze zrównoważonego rozwoju LAPNET, Laboratorium Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Humboldta z Berlina oraz YTK Land Use Planning and Urban Studies Group Uniwersytetu Aalto z Helsinek. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydentów Miast: Krakowa, Łodzi i Poznania.

Swiss Contribution

   

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wysokość współfinansowania: 192299,33 CHF. Szczegółowe informacje na temat współfinansowania znajdują się na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland