Wybrane referaty ze zoranizowanej przez nas konferencji w specjalnym numerze Landscape and Urban Planning

Wybrane referaty przedstawione na zorganizowanej przez Fundację Sendzimira konferencji nt. usług ekosystemów w miastach zostały opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Landscape and Urban Planning (vol. 109, no. 1).

Konferencja odbyła się w lipcu 2011 roku w Łodzi, w ramach realizowanego przez Fundację projektu "Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast".

Celem specjalnego numeru czasopisma Landscape and Urban Planning było zebranie różnych perspektyw dotyczących wartości usług ekosystemów w miastach i analiza możliwości wyciągnięcia z tych różnych perspektyw spójnych wniosków mogących pomóc w zarządzaniu usługami ekosystemów w miastach.

Specjalny numer zawiera 12 artykułów dotyczących zarządzania, wyceny, aspektów społecznych i narzędzi wspierających zarządzanie usługami ekosystemów w miastach. Wprowadzenie przygotowane przez redaktorów specjalnego numeru, Klausa Hubacka i Jakuba Kronenberga, przedstawia te artykuły w szerszym kontekście dotychczasowych badań z zakresu usług ekosystemów w miastach.

Autorami artykułów opublikowanych w specjalnym numerze są: Henrik Ernstson, Pim Bendt, Stephan Barthel, Johan Colding, Elisabeth K. Larson, Charles Perrings, Jan Melichar, Kateřina Kaprová, Robert F. Young, E. Gregory McPherson, James J. Connolly, Erika S. Svendsen, Dana R. Fisher, Lindsay K. Campbell, Joanna Piwowarczyk, Jakub Kronenberg, Małgorzata Dereniowska, Daniele La Rosa, Riccardo Privitera, Adrienne Grêt-Regamey, Enrico Celio, Thomas M. Klein, Ulrike Wissen Hayek, Kathleen Gail Radford, Philip James.

 

 

Konferencja odbyła się w lipcu 2011 roku w Łodzi, w ramach realizowanego przez Fundację projektu "Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast".

 

Celem specjalnego numeru czasopisma Landscape and Urban Planning było zebranie różnych perspektyw dotyczących wartości usług ekosystemów w miastach i analiza możliwości wyciągnięcia z tych różnych perspektyw spójnych wniosków mogących pomóc w zarządzaniu usługami ekosystemów w miastach.