Spotkanie branżowe na temat miejskich NBS w Berlinie

7 marca w Berlinie w ramach projektu Climate NBS Polska odbyło sie spotkanie ekspertów zajmujących się projektowaniem elementów błękitno-zielonej infrastruktury z Polski i Niemiec.

Rozwiązania oparte na przyrodzie w powiązaniu z infrastrukturą retencyjną stanowią efektywny ekonomicznie sposób adaptacji do zmian klimatu w miastach. Projekt Climate NBS Polska będzie wspierał wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi miastami, wspólne opracowanie wytycznych i dostosowany do potrzeb polskich odbiorców program szkoleniowy. Istotnym elementem współpracy będzie utworzenie polsko – niemieckiej sieci specjalistów. Tworzenie tej sieci zapoczątkowało spotkanie w Berlinie w dniu 7 marca br., na którym obecni byli eksperci branżowi z Polski i z Niemiec, reprezentujący biura projektowe i organizacje pozarządowe. Podczas spotkania przedyskutowano takie kwestie jak:

  • aktualny brak powiązania elementów przyrodniczych i infrastrukturalnych w Polsce i doświadczenia z tego zakresu z Niemiec;
  • potencjalne konflikty w zagospodarowaniu terenów;
  • potrzeby w zakresie instrumentów prawnych i finansowych, związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury.

Efekty spotkania posłużą do lepszego przygotowania katalogu rozwiązań NBS dla polskich miast, którego publikacja przewidywana jest w drugiej połowie 2019 roku.

judyta.luczynska