International Cooperation on European Urban Water Partnership

8 grudnia w trakcie COP24 wiceprezes Fundacji dr hab. inż. Tomasz Bergier podpisał w imieniu Fundacji Sendzimira list intencyjny o współpracy w ramach inicjatywy "International Cooperation on European Urban Water Partnership, Green-Blue Infrastructure Breda-Wroclaw-Zwolle".

Partnerstwo zostało zainicjowane w celu promowania współpracy na linii administracja rządowa - sektor nauki - biznes w zakresie adaptacji do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych w Polsce i Holandii.