Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w sąsiedztwie obszarów chronionych - bezpłatne szkolenie!

Jak włączać lokalne społeczności w proces planowania przestrzennego? Co powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przyjazny mieszkańcom i przyrodzie?

 

Fundacja Sendzimira oraz Kampinoski Park Narodowy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie obszarów chronionych.

Szkolenie jest częścią projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do urzędników odpowiedzialnych za proces planowania przestrzennego, wójtów i radnych, sołtysów i innych zainteresowanych tematem przedstawicieli władz lokalnych z gmin sąsiadujących z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

O czym?

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:

  • potrzeby, korzyści i wyzwania w realizacji uspołecznionych procesów planowania przestrzennego – angażowanie mieszkańców i innych interesariuszy w proces tworzenia dokumentów planistycznych na przykładzie doświadczeń wybranych gmin (w tym m.in. gminy Kampinos),
  • ochrona krajobrazu poprzez promowanie tradycyjnych wzorców w architekturze – Wzornik Architektoniczny dla regionu Puszczy Kampinoskiej i jego wykorzystanie w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania,
  • tworzenie terenów zieleni przyjaznych użytkownikom i przyrodzie – sprawdzone rozwiązania z zakresu planowania, zakładania i utrzymywania parków, skwerów i ogrodów,
  • planowanie przestrzenne na obszarach przyrodniczo cennych – wpływ decyzji planistycznych na przyrodę i krajobraz.

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia partycypacyjnych procesów planowania przestrzennego, wyzwań ochrony przyrody na terenie parku i jego otuliny oraz możliwości rozwiązań infrastrukturalnych i proceduralnych sprzyjających tej ochronie.

Kiedy?

Szkolenie odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. (środa-czwartek), godz. 9:00-15:00, w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie oraz w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym KPN w Granicy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy wypełnić 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 września 2018 r.

Zaproszenie wraz z ramowym programem szkolenia można pobrać TUTAJ.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielą: pani Agata Golec, Fundacja Sendzimira, a.golec@sendzimir.org.pl, tel. 22 350 67 68 oraz pani Marta Klimkiewicz, Kampinoski Park Narodowy, mklimkiewicz@kampinoski-pn.gov.pl, tel. 22 722 60 01 wew. 318.