Strategia rozwoju Zieleni dla Tychów

Opracowanie Strategii rozwoju terenów zieleni dla Miasta Tychy

Fundacja Sendzimira wspiera Miasto Tychy w wypracowaniu Strategii rozwoju terenów zieleni miasta Tychy na lata 2018–2025+.

Warsztaty z interesariuszami dot. kierunków rozwoju zieleni w Tychach

Jakie kierunki wyznaczyć w zakresie rozwoju terenów zieleni w Tychach oraz jakie działania podjąć, aby tereny zieleni w mieście pełniły swoją rolę dyskutowano w czasie warsztatów w dniu 23 marca 2018 r. W trakcie spotkania wykorzystano narzędzie Piramidy VISIS, które pozwoliło na przeprowadzenie diagnozy sytuacji i wypracowanie pomysłów na priorytetowe kierunki działania.