Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem będzie zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

Szkolenie Jak wykorzystać zamówienia publiczne do ochrony przyrody w mieście? Warszawa, 11.05.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Zgłoszenia do udziału przyjmujemy do dnia 3 maja 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warsztat odbędzie się w Warszawie, 11.05.2018 w godzinach 10-18.

Cykl warsztatów dla przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej

W styczniu 2018 r. zakończyliśmy cykl warsztatów w trakcie których szukaliśmy rozwiązań dla głównych wyzwań przed którymi stoją jednostki zarządzające zielenią w polskich miastach. Ich przedstawiciele mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, spotkań z ekspertami i wspólnej pracy nad rozwojem standardów i procedur, które lepiej będą przyczyniać się do rozwoju i ochrony zieleni.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, dofinansowanego ze środków POIiŚ i NFOŚiGW.

Ekspertyza: Analiza prawna przepisów i ustaw w kontekście ochrony drzew w mieście (2017)

Jakie akty prawne regulują zasady dotyczące ochrony drzew w mieście? Jak nowelizacja ustawy o Ochronie Przyrody ogranicza możliwości ochrony zieleni? Analiza prawna została opracowana ramach projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”.

Raport z badania: Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach (2017)

Jak wygląda struktura zarządzania zielenią w polskich miastach? Jakie rozwiązania wprowadzają miasta na rzecz ochrony zieleni? Przedstawiamy raport „Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach”. Stanowi on podsumowanie badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem oraz utrzymaniem zieleni miejskiej w 5 miastach partnerskich, tj. Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu.