Biznes o współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym

Przedstawiamy podsumowanie z wywiadu grupowego przeprowadzonego z przedsiębiorcami działającymi w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu Moja Puszcza.

Kampinoski Park Narodowy jest zdaniem respondentów, ważnym, choć niedocenianym sąsiadem. Przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu nie wiedzą, nie są pewni czy Park w ogóle chce się otworzyć na współpracę z firmami ani jakie ma możliwości współpracy. Ich zdaniem warunkiem satysfakcjonującej i trwałej współpracy Parku z firmami jest tzw. "sieciowanie". Kampinoski Park Narodowy w większym stopniu powinien wykorzystywać doświadczenia innych organizacji i instytucji, które działają na tym terenie, budować partnerskie relacje, ponieważ one pośrednio również przyczynią się do rozwoju współpracy Parku i przedsiębiorstw.

Podczas spotkania zbierane były wskazówki, jak KPN może docierać do firm, aby następnie budować współpracę. Wypracowano także pożądaną procedurę komunikacji KPN z przedsiębiorcami.

Podsumowanie wywiadu grupowego z przedsiębiorcami znajdziesz TUTAJ