ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE PROCESU PARTYCYPACYJNEGO

Data: 
Mon, 09/25/2017

W związku z realizacją projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” dofinansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW, Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy usługi przeprowadzenia partycypacyjnego procesu uchwalania planu miejscowego w Gminie Kampinos. Prace obejmują przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatów adresowanych do lokalnej społeczności gminy Kampinos, a w szczególności do mieszkańców wsi Budki Żelazowskie, dla której opracowany zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Oferty wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres agata.golec@sendzimir.org.pl.

Termin składania ofert upływa 3 października 2017 r.