Zapytanie ofertowe - badania fokusowe

Data: 
Fri, 08/18/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi 5 zogniskowanych badań grupowych dotyczących dostępu do informacji o zieleni miejskiej w miastach: Jaworzno, Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: agata.golec@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 25.08.2017 roku.