ZAPYTANIE OFERTOWE - Działania komunikacyjne

Data: 
Mon, 06/19/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy, który będzie prowadził działania komunikacyjne projektu w okresie od 3.07.2017 do 30.04.2019, przy założeniu średniego zaangażowania około 30 godzin tygodniowo.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: katarzyna.biejat@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 30.06.2017 roku.