Studium "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast" - Zapisy trwają!

Od marca 2017 roku rusza kolejna edycja Studium "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast" organizowane przez Politechnikę Krakowską, Fundację Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska.
Zgłoszenia do drugiej edycji studium trwają już tylko do 28.02.2017 r.!

Studia Podyplomowe zostały otwarte we współpracy Fundacji Sendzimira, Politechniki Krakowskiej oraz INTBAU Polska. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym. 

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki, oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

GRUPA DOCELOWA:

• Przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci;
• Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnej administracji lub samorządach.

Zajęcia kolejnego rocznika Studium 2017/18 rozpoczną się już w marcu 2017, a zapisy od początku grudnia br. do końca stycznia 2017 przyjmuje Sekretariat Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK:

E: mck@pk.edu.pl
T: +48 12 649 22 77
T/F: +48 12 648 49 50

Wszystkie informacje o programie Studium i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie.

Organizatorami Studium ZZRM są Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira, w partnerstwie z: ICLEI, INTBAU, Forum Rewitalizacji i Fundacją MiLA