Projekty dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Woda wolna od butelek

Woda – z kranu. Butelki – zwrotne. Opakowania – wielorazowe. Rozpoczynamy projekt promujący racjonalne i innowacyjne podejście do kwestii opakowań w polskich miastach.

Kartony, torebki, tacki, folie, puszki i butelki – wraz ze wzrostem konsumpcji, rośnie ilość zużytych (najczęściej jednorazowych) opakowań. Symbolicznym przykładem obrazującym ten problem, jest woda butelkowana, której sprzedaż w Polsce stale się zwiększa (nawet o kilka – kilkanaście proces w skali roku). Już dziś statystyczny Polak/Polka wypija ok. 90 litrów wody butelkowanej rocznie.

Dlatego celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Woda wolna od butelek”, jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskiej oraz firm w polskich miastach.

Podczas zaplanowanych działań, sprawdzimy m.in.:

- czy Polacy piją wodę z kranu?

- co zrobić, aby na rynku było więcej opakowań zwrotnych i wielorazowych?

- w jaki sposób miasta i firmy radzą sobie z gospodarowaniem opakowaniami?

- gdzie szukać inspiracji i innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze?

Pojawią się:

 • badanie na temat podejścia polskich konsumentów do wody w opakowań (01.2015);
 • edukacyjna strona internetowa poświęcona tematyce wpływu opakowań na środowisko przyrodnicze (03.2015);
 • akcja mapowania punktów gastronomicznych, w których można zamówić wodę z kranu;
 • warsztaty wypracowywania innowacyjnych sposób gospodarowania opakowaniami w polskich miastach i firmach z wykorzystaniem Piramidy ISIS (05.2015 oraz 11.2015);
 • 3 edycje Akademii Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju (05.2015 oraz 11.2015) poprzedzone e-learningiem.

Pilotażowe działania obejmą Kraków, Łódź i Warszawę. Partnerami projektu są: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie. Patronat medialny: portal E-odpady, Portal Samorządowy i Logistyka Odzysku.


 

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Głównym celem projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Cel ten odnosi się zarówno do zarządzania miastami, jak i działającymi na ich terenie podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami.

Cel główny miałby być realizowany poprzez włączanie do codziennej praktyki planistycznej i procesów podejmowania decyzji zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii.

Cele szczegółowe:

 • upowszechnienie stosowania podejścia opartego o analizę i wycenę usług ekosystemów zależnych od wody, w planowaniu zrównoważonego rozwoju miast i firm; 
 • wzrost świadomości funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych i konieczności dbałości o zachowanie naturalnej retencji w zarządzaniu przestrzenią miejską; 
 • popularyzację dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań stosowanych w innych miastach europejskich; 
 • upowszechnienie stosowania zrównoważonego, zintegrowanego podejścia do gospodarowania wodami na terenach miast, z udziałem szerokich grup interesariuszy; 
 • tworzenie środowiska specjalistów-praktyków zrównoważonego rozwoju lokalnego i zrównoważonego rozwoju organizacji.

Projekt skierowany jest do osób zaangażowanych w gospodarkę wodną, w tym w szczególności do:

 • Decydentów, władz samorządowych różnych szczebli z gmin miejskich; 
 • Przedstawicieli innych instytucji, organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych w działania związane z gospodarką wodną, zagospodarowaniem terenu oraz zarządzaniem zielenią na terenach zurbanizowanych; 
 • Przedstawicieli firm, w tym w szczególności deweloperskich, budowlanych itp. – istotnych interesariuszy, którzy poprzez formę prowadzonej działalności biznesowej wywierają istotny wpływ na lokalne zarządzanie usługami ekosystemów wodnych; 
 • Studentów i młodych praktyków zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki wodnej i rozwojem zawodowym w tym zakresie.

Projekt Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej obejmuje szereg różnorodnych, powiązanych ze sobą, wzajemnie wzmacniających się działań. Zaplanowano serię szkoleń e-learningowych oraz stacjonarnych z zakresu zrównoważonego zarządzania usługami ekosystemów wodnych, dostarczających praktycznych umiejętności w tym zakresie. Szkolenia uzupełnione są publikacją wydawnictwa książkowego z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, zawierającego praktyczne wytyczne, jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania gospodarki wodnej w polskich miastach.

Dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania techniczne możliwe do wdrożenia zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców miast promowane będą również za pośrednictwem strony internetowej www.uslugiekosystemow.pl oraz broszur edukacyjnych. Działania te zostały zaplanowane w sposób zapewniający efektywne włączenie w projekt szerokiej grupy interesariuszy, zarówno na poziomie lokalnym (Toruń, Kraków, Łódź), jak również ogólnopolskim i międzynarodowym (Zlewnia Morza Bałtyckiego).

Projekt "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" został objęty patronatem honorowym Głównego Konserwatora Przyrody, Janusza Zaleskiego