Multimedia

Rozpocznij transformację! Zobacz jak.

W ramach projektu Hosting Social Innovation wspólnie z partnerami opracowaliśmy krótkie filmy instruktażowe dotyczące wybranych metod wspierających innowacje społeczne.

Ogrody deszczowe - 5 filmowych instruktaży

Przygotowaliśmy instrukcje tekstowe oraz instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Filmy powstały w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych", dzięki dofinansowaniu Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zieleń zdaniem mieszkańców: relacja filmowa z konferencji 10.09.2014

Konferencja "Zieleń zdaniem mieszkańców. SoftGIS w praktyce" odbyła się 10.09.2014 w Warszawie, jako podsumowanie projektu "Licz na zieleń". Raport z projektu jest dostępny na stronie www.licznazielen.pl/raport

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Strategicznie o zieleni: wizyta studyjna w Helsinkach (18 - 21.05.2014)

Strategia i zaangażowanie społeczne to dwa, sprawdzone przez Helsinki sposoby na to, aby w miastach było więcej zieleni. Film jest relacją z wizyty studyjnej w Helsinkach, którą Fundacja Sendzimira zorganizowała dla instytucji miejskiej z Krakowa, Łodzi i Poznania w dn. 18 - 21.05.2014

Więcej o projekcie Licz na zieleń: www.uslugiekosystemow.pl/licz-na-zielen

Organizacja wizyty: Fundacja Sendzimira

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Licz na zieleń w Twojej szkole: relacja filmowa z konkursu dla szkół

Relacja filmowa z konkursu "Licz na zieleń" dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadaniem konkursowym było stworzenie projektu zazielenienia otoczenia szkoły. Przebieg konkursu: www.uslugiekosystemow.pl/konkurs

Dziękujemy za współpracę: Publicznemu Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi, Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej nr 80 w Krakowie.

Organizacja konkursu: Fundacja Sendzimira

Projekt Licz na zieleń współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Enköping-Zawoja-Karpacz: Dobre praktyki gospodarki komunalnej ze Szwecji

Reportaż z wyjazdu przedstawicieli społeczności gmin Zawoja i Karpacz do Szwecji (12-16 października 2010 r.).

Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami zintegrowanej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Film przedstawia odwiedzone obiekty, m.in.: park wodny oczyszczający wody deszczowe, elektrociepłownię spalającą biomasę pochodzącą z plantacji wierzby energetycznej, która jest nawożona ściekami i osadami z oczyszczalni ścieków, inne obiekty wykorzystujące biomasę do produkcji energii, zakład przeróbki odpadów i produkcji paliwa z frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych.

 

ISIS – jak zaangażować mieszkańców w podejmowanie decyzji

Film prezentuje metodę ISIS oraz przykłady jej zastosowania w Polsce i na świecie. O metodzie opowiada jej twórca Alan AtKisson. Wykorzystanie metody pokazujemy na przykładzie budowania piramidy ISIS przez uczestników kursu Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce w 2010 r.

Fundacja Sendzimira stosuje metodę ISIS w Polsce w pracy ze społecznościami lokalnymi, firmami, organizacjami oraz w projektach edukacyjnych dla studentów.

 

Jak wspólnie rozwiązać problem ścieków w Zawoi?

Reportaż z przebiegu projektu partycypacyjnego szukania rozwiązań gospodarki ściekowej w gminie Zawoja. Film pokazuje jak można szukać alternatywnych dla scentralizowanego systemu kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie. Jak angażować w proces podejmowania decyzji mieszkańców i innych lokalnych interesariuszy?

Partycypacyjne planowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dziewinie

Projekt ten realizowaliśmy w 2007 r. jako partnerzy Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia. Jego celem było wsparcie lokalnej społeczności wsi Dziewin w wypracowaniu zrównoważonego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na teranie cennym przyrodniczo. Projekt miał charakter partycypacyjny, w jego realizację zaangażowani byli mieszkańcy wsi oraz studenci kierunków związanych z ochroną środowiska, dla których była to szansa na naukę przez praktykę wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Film z projektu (w dwóch częściach):

 

Publikacja z projektu:

Kulisy raportu dla Zawoi

Impresje z kursu Wyzwania zrównoważonego rozwoju w 2010 roku w Mogilanach stworzone przez uczestnika kursu Bartka Spławskiego.

Fotogaleria - Akademia letnia WZR

Zachęcamy uczestników naszych kursów i szkoleń do przysyłania zdjęć na maila. Będziemy je umieszczać w tej zakładce.