Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój drzew w trudnych warunkach siedliskowych miast

Marzena Suchocka

Warunki siedliskowe oraz uszkodzenia związane z procesem inwestycyjnym często wpływają na drastyczne skrócenie okresu życia drzew miejskich. W wielu przypadkach konieczne staje się stosowanie alternatywnych rozwiązań projektowych w zakresie poprawy warunków siedliskowych rozwoju drzew w mieście, takich jak: podłoża strukturalne, porowate nawierzchnie, podwieszone (rampowe) chodniki lub krawężniki mostowe i inne detale konstrukcyjne chroniące system korzeniowy. Rozwiązania tego typu są stosowane np. w Skandynawii, pojawiają się też pionierskie przykłady w Polsce. Umożliwiają one poprawę gospodarki wodnej, zapewniają drzewom niezbędną przestrzeń korzenienia się oraz pozwalają na ochronę systemów korzeniowych przed zagęszczeniem gleby. Tego typu rozwiązania pokazują, że można pogodzić obecność drzew i infrastruktury w mieście.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie PDF