Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Monika Ziemiańska, Marzena Suchocka

Drzewa w procesie inwestycyjnym narażone są na szereg zagrożeń. Dzieje się to na skutek nieprawidłowości i błędów popełnianych w trakcie budowy. Większości z nich można uniknąć poprzez odpowiednie planowanie i prowadzenie inwestycji. Kluczowe jest wypracowanie i popularyzacja reguł dotyczących skutecznej ochrony drzew, do których należą m.in. odpowiedzialne podejście wszystkich stron procesu inwestycyjnego, czas, edukacja, prawidłowo i kompletnie wykonana dokumentacja, określenie możliwych zamiennych technologii prac (przyjaznych drzewom), terminy ich realizacji, nadzory inwestorskie, budżet przeznaczony na ochronę drzew, niezbędna wiedza przyrodnicza, nieuchronna kara za zniszczenie drzew. Szczególnie istotny jest kompletny zakres opracowania dokumentacji — projektu ochrony drzew na terenie budowy, dostosowany do przyrodniczych i prawnych uwarunkowań ochrony drzew.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie PDF