Ochrona drzew w mieście a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa

Edyta Rosłon-Szeryńska

Z roku na rok wzrasta liczba decyzji o usunięciu drzew z uwagi na postrzegane ryzyko ich złamania w czasie wichury. Masowo wycina się drzewa przydrożne, a obowiązujące w naszym kraju prawo i system administracyjny niedostatecznie chronią również pozostałe zadrzewienia miejskie. Każdy wypadek spowodowany przez upadające drzewo staje się argumentem do usuwania drzew sąsiednich, a brak metody precyzującej kryteria oceny zagrożenia przyczynia się do wielu nadużyć. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest usprawnienie systemu administracji i zarządzania drzewami w miastach, wzorem podobnie działających struktur w innych krajach europejskich i amerykańskich. Programy zarządzania ryzykiem związanym z drzewami obejmują poprawę bezpieczeństwa publicznego, poprawę kondycji drzew i działania w kierunku ich zachowania. Niezwykle ważnym elementem jest też działalność uświadamiająca i edukacyjna skierowana do społeczeństwa.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie PDF