Innowacyjne metody wspierania tworzenia zielonej infrastruktury w miastach: współpraca władz lokalnych z inwestorami i właścicielami budynków

Aleksandra Kaźmierczak

Brak środków finansowych postrzegany jest jako główna bariera dla ochrony i tworzenia terenów zieleni w miastach. Istnieje jednak wiele innowacyjnych sposobów motywowania inwestorów i osób prywatnych do podejmowania działań w tym zakresie, co pokazują omówione tu przykłady zachęt do stosowania zielonych dachów. Są one ważnym elementem zielonej infrastruktury, umożliwiają zwiększenie udziału zieleni w gęsto zabudowanych centrach miast, przynosząc liczne środowiskowe korzyści. Omówione przykłady pochodzą z miast przodujących pod względem powiększania powierzchni zielonych dachów: Bazylei w Szwajcarii i Chicago w Stanach Zjednoczonych. Omówimy również rozwiązania obecnie stosowane w Polsce, takie jak uwzględnianie terenu biologicznie czynnego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i potencjalne zachęty dla inwestorów, np. obniżenie podatku gruntowego.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie PDF