Dobre praktyki wykorzystania usług ekosystemów

Ostatnim elementem naszego poradnika, jego puentą i uzupełnieniem rozważań zawartych we wcześniejszych artykułach, jest przegląd dobrych praktyk. Ilustrują one działania podejmowane w wielu krajach w celu rozwijania i świadomego wykorzystania usług ekosystemów. Decydując się na zaprezentowanie tego materiału wyszliśmy z założenia, że najbardziej motywują przykłady praktycznych działań. Inspirujące są szczególnie te, które przeszły fazę pilotażową, sprawdziły się i przynoszą wymierne korzyści. Taki właśnie charakter mają zaprezentowane przykłady. Mimo że wszystkie dotyczą ochrony przyrody, cechuje je mocne oparcie w rachunku ekonomicznym. Staraliśmy się to pokazać poprzez zamieszczenie budżetu opisywanych projektów. Tam, gdzie było to możliwe, wskazaliśmy również korzyści finansowe przez nie wygenerowane lub koszty, których udało się dzięki nim uniknąć. Pokazuje to, że ochrona i rozwijanie usług ekosystemów to nie tylko korzyści przyrodnicze i społeczne, ale również ekonomiczne.

Na tle przykładów pochodzących głównie z krajów rozwiniętych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, ciekawostkę stanowią dwie ostatnie z zaprezentowanych praktyk. Pochodzą one z Polski i pokazują, że również w naszym kraju pojawiają się inicjatywy z tego zakresu. Choć na razie są one wdrażane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, to i władze miast mają bardzo duże możliwości, żeby się w nie angażować, a także tworzyć wiele innych przedsięwzięć, na znacznie większą skalę. Mamy nadzieję, że dobrych praktyk będzie u nas coraz więcej oraz, wzorem krajów bardziej rozwiniętych, będziemy wykorzystywać ten potencjał, poprawiając jakość życia w miastach i przyczyniając się do ich zrównoważonego rozwoju.

Zaprezentowane praktyki są efektem kursu e-learningowego, stanowiącego fazę przygotowawczą Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”. Uczestnicy tego kursu zebrali i opisali 50 dobrych praktyk ze świata. Poniżej prezentujemy tylko 12 najciekawszych. Zostały one zweryfikowane i uzupełnione przez instytucje odpowiedzialne za realizację opisywanych działań. Pełny zbiór praktyk można znaleźć na stronie <www.uslugiekosystemow.pl>. Zamieszczone tam opisy zostały rozbudowane o bardziej szczegółowe informacje, m.in. odniesienia do literatury, aktywne linki do zasobów internetowych, szczegółowe charakterystyki, dodatkowe zdjęcia.

Pobierz artykuł w formie PDF