Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi

Marek Giergiczny

Choć przyroda nie ma ceny, wiemy że ma wartość. Ta wartość ujawnia się w momencie podejmowania przez ludzi różnych decyzji, np. wyboru miejsca zamieszkania bliżej terenów zielenil ub protestów przeciwko usuwaniu drzew w mieście. Można ją także poznać, pytając mieszkańców miasta — ile warte są dla nich określone elementy przyrody lub świadczone przez nie usługi. Badanie takie wymaga stworzenia hipotetycznego scenariusza, zakładającego możliwość zmiany stanu tego, co wyceniamy. Dzięki temu możemy poznać krańcową gotowość do zapłacenia za to dobro lub usługę, czyli wartość, jaką mieszkańcy przypisują zwiększeniu jego/jej dostępności. Takie badanie przeprowadziliśmy w Łodzi, przedstawiając mieszkańcom hipotetyczny program zwiększenia liczby drzew w centrum miasta.

Pobierz artykuł w formie PDF