Od pomocy rozwojowej do współpracy rozwojowej - o działaniach organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju na świecie

Magdalena Trojanek

Celem artykułu jest omówienie najważniejszych zasad efektywności projektu na rzecz rozwoju, które powinny być uwzględniane na każdym z jego etapów: tworzenia strategii, planowania, realizacji i ewaluacji. Koordynacja i wdrażanie projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się jest bardzo trudnym wyzwaniem, zarówno pod względem etycznym, jak i logistycznym. Od niedawna mierzą się z nim również polskie organizacje pozarządowe. W artykule pojawia się dyskusja o potencjale i ograniczeniach NGOsów, zajmujących się projektami rozwojowymi. Zaprezentowane wnioski mogą mieć zastosowanie nie tylko do współpracy rozwojowej, ale do wszelkich projektów, które wymagają zaangażowania i współuczestnictwa społeczności lokalnej.

Pobierz artykuł w formie PDF