Dobre praktyki zintegrowanej gospodarki komunalnej w Szwecji

Tomasz Bergier

W dniach 10–16 października 2010 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli społeczności Zawoi i Karpacza w Szwecji. Jej głównym celem było poznanie dobrych praktyk gospodarki komunalnej, kluczowych dla realizacji zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. W artykule szczegółowo zaprezentowano odwiedzone obiekty i poznane rozwiązania,przedstawiono ich charakterystyki techniczne i zasady funkcjonowania. Opisano m.in. zintegrowany system gospodarki komunalnej Enköping, w skład którego wchodzą elektrociepłownia na biomasę drzewną, oczyszczalnia ścieków komunalnych oraz plantacja wierzby energetycznej. Przedstawiono również obiekt hydrofitowy oczyszczający wody deszczowe z miasta Enköping, a także regionalny system gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakładu produkcji biogazu z odpadów biodegradowalnych, funkcjonujący w Västeras.

Pobierz artykuł w formie PDF