Wykorzystanie metody ISIS w edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Karolina Maliszewska

W trakcie akademii letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” realizowanyjest duży projekt lokalny, w ramach którego uczestnicy uczą się poprzez praktykę. W 2010r. dotyczył on strategii zrównoważonego rozwoju gminy Zawoja, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji społecznej. Do jego przeprowadzenia wykorzystaliśmy innowacyjną metodę ISIS wraz z towarzyszącymi jej narzędziami Kompas i Piramida. Uczestnicy akademii wzięli udział w symulacji procesu partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju gminy. Na tej podstawie wypracowali raport z rekomendacjami dla przedstawicieli społeczności lokalnej. W artykule przedstawiono wpływ użycia metody ISIS na jakośćpracy studentów w trakcie projektu lokalnego. Przedyskutowano również, na ile zastosowanietej metody pomogło uporać się z charakterystycznymi dla takiego projektu problemami i na ile sprawdziła się jako narzędzie dydaktyczne w tego typu projektach.

Pobierz artykuł w formie PDF