Łódzkie Ogrody Deszczowe - projekt edukacyjno-praktyczny

Łódzkie Ogrody Deszczowe

W maju i czerwcu 2015 podczas cyklu warsztatów stworzyliśmy z udziałem mieszkańców Łodzi modelowe ogrody deszczowe przy obiektach dostępnych publicznie (ośrodki kultury i pomocy społecznej), w których prowadzone są zajęcia skierowane do mieszkańców. Wszystkie zrealizowane ogrody można znaleźć na internetowej mapie inicjatyw lokalnych. Projekt otrzymał wparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Raport podsumowujący projekt Łódzkie ogrody deszczowe

W raporcie podsumowujemy doświadczenia z budowy 8 ogrodów deszczowych w Łodzi i zachęcamy do tworzenia podobnych obiektów w swoim sąsiedztwie.

Ogrody deszczowe - broszury instruktażowe

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Ogrody deszczowe - 5 filmowych instruktaży

Przygotowaliśmy instrukcje tekstowe oraz instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Filmy powstały w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych", dzięki dofinansowaniu Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.