Akademia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju 2015

Rozpoczęła się rekrutacja do drugiej w tym roku edycji flagowego projektu Fundacji Sendzimira:  Akademii Wyzwań Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Jesiennej Akademii odbędzie się jedno 5-dniowe szkolenie stacjonarne prowadzone w języku polskim:

"Wyzwania Zrównoważonej Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi w Mieście" w dniach 8-13 listopada.

Elementem rekrutacji na na Akademię jest kurs e-learningowy „Wprowadzenie do zrównoważonej gospodarki odpadami i kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” na który można rejestrować się poprzez formularz rejestracyjny. Rekrutacja trwa do dnia 18.09.2015.

Tegoroczne edycje Akademii realizujemy w ramach projektu „Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kursy z serii Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju to sposób na uzupełnienie swojej wiedzy zawodowej o praktyczne umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju. Tworząc go, korzystaliśmy z 16 lat doświadczeń w organizacji Akademii Letniej Wyzwawnia Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników poprzednich edycji kursu. Udział w kursie jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w kursach?

Kurs adresowany jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozwojem zawodowym związanym z kreowaniem postaw pro-ekologicznych, szczególnie w zakresie redukcji wykorzystania opakowań jednorazowych w firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach publicznych. W tym do: osób pracujących w administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych i firmach.

Uczestnicy i uczestniczki kursów Fundacji Sendzimira wywodzą się z różnych dziedzin i specjalności, takich jak: ochrona i inżynieria środowiska, architektura, urbanistyka, zarządzanie i marketing, nauki ekonomiczne, nauki społeczne. Wszystkich łączy chęć zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i szczegółowych zagadnień ochrony środowiska.

Jakich zajęć można spodziewać się na kursie?

W programie kursu znajdują się m.in.: wykłady, debaty, warsztaty, gry symulacyjne, zajęcia terenowe i praktyczne projekty, obejmujące swą tematyką zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju na przykładzie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Pod opieką doświadczonych instruktorów i instruktorek, osoby uczestniczące w kursie podejmują próby wypracowania innowacyjnych rozwiązań problemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w mieście (w przypadku pierwszego kursu) lub konkretnych firm (w trakcie drugiego kursu).

Co to znaczy, że kurs jest zielonym wydarzeniem? 

Oznacza to, że staramy się zredukować negatywny wpływ na środowisko związany z kursem, poprzez m.in.: 

  • emisje związane z jego realizacją podlegają offsetowi (co roku finansujemy sadzenie drzew);
  • wszystkie materiały szkoleniowe itp. produkowane są na materiałach pochodzących z recyklingu, jeśli to możliwe posiadających ekologiczne certyfikaty;
  • nie stosujemy opakowań i produktów jednorazowych;
  • wyżywienie w trakcie kursów jest robione w miarę mozliwości z lokalnych produktów oraz ograniczamy ilość produktów mięsnych;
  • w trakcie realizowanych projektów korzystamy w miarę możliwości z komunikacji publicznej, do czego zachęcamy również uczestników szkolenia.

 

Kursy z serii "Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju" powstały w ramach projektu "Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniach jednorazowych", dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerami projektu są: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.

Patronat medialny: portal E-odpady, Portal Spożywczy i Logistyka Odzysku.

http://www.sendzimir.org.pl/sites/default/files/gospodarka%20opakowaniami%20w%20firmie.pdf