Konkurs Małych Grantów

Idea konkursu

 

Konkurs Małych Grantów to jeden ze sztandarowych projektów Fundacji Sendzimira, realizowany do 2013 roku, mający na celu aktywizację absolwentów akademii letniej Wyzwania zrównoważonego rozwoju, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, merytorycznego i organizacyjnego dla małych projektów i inicjatyw zmierzających do promowania zasad zrównoważonego rozwoju i wprowadzania ich w praktykę.

Projekt nagrodzony - Konkurs Małych Grantów 2013

"Pszkoła" to wspólny projekt Wiktorii Kowalińskiej (ChoSD 2013) i Julii Jankowskiej (ChoSD 2012). Jedna z nas jest mieszkanką dużego miasta, druga małej wsi, jednak obydwie połączyła pasja i pragnienie ochrony bioróżnorodności. Projekt "Pszkoła" ma na celu edukację nt. zagrożeń dla populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających poprzez realizację warsztatów w Krakowie i we wsi Dobków (woj. dolnośląskie).

Projekty nagrodzone w Konkursie Małych Grantów

Edycja 2012:

  • Projekt biblioteki narzędziowej dla społeczności studenckiej Gothenburgu w Szwecji, realizowany przez Marinę Povitkinę. 

Edycja 2011:

  • Projekt "Z myślą o przyszłości" zgłoszony przez Joannę Klak skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych W Śremie.
  • Projekt "Zielona Adrenalina" zgłoszony przez Monikę Pec-Święcicką dotyczył poprawy estetyki blokowisk na południowych osiedlach Wrocławia i integracji ich mieszkańców, którzy "w czynie społecznym" i z pomocą profesjonalistów zakładali rabaty bylinowe.
  • Projekt "W każdym wieku dla środowiska" zgłoszony przez Monikę Wosik koncentrujący się nie tylko na aspektach związanych z ochroną środowiska, ale również na integrowaniu i aktywizacji na rzecz wspólnego dobra, zarówno najmłodszego, jak i najstarszego pokolenia.

Edycja 2010:

  • Projekt "Zielona Politechnika" zgłoszony przez Magdalenę Więcławek, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej osób związanych z Politechniką Krakowską.
  • Projekt Szkoła Zielonych Liderów zgłoszony przez Jacka Zatońskiego, którego celem było wykształcenie osób, które z zaangażowaniem będą wdrażały zasady zrównoważonego rozwoju w swoim otoczeniu w Poznaniu.

Edycja 2009: