Szkoły w Skawinie chwytają wodę!

W ostatnim tygodniu września, Fundacja Sendzimira przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie stworzyła 5 ogrodów deszczowych. Ogrody mieszczą się przy 5 skawińskich szkołach podstawowych i zostały wybudowane we współpracy z uczniami. 

Projekt uwzględniał stworzenie 5 założeń od podstaw. Wśród wybranych lokalizacji, tylko jeden ogród powstał w pojemniku. Pozostałe 4 ogrody, wymagały przeprowadzenia prac ziemnych. Efekty prac z uczniami można podziwiać na Mapie Małej Retencji a także na załączonych poniżej fotografiach.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Żwirki i Wigury 17

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Adama Mickiewicza 11A

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Poslkich, ul. Wincentego Witosa 4

Serdecznie dziękujemy UMiG w Skawinie za zainicjowanie programu racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, a także za możliwość stworzenia ogrodów a terenie placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Skawina. Ponadto serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Nauczycieli i Uczniów 5 skawińskich szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w warsztatach budowania ogrodów deszczowych, których zaangażowanie i ciężka praca były nieocenione. Mamy nadzieję, że trud włożony w realiację założeń, zrekompensują rośliny, które na wiosnę zakwitną w kolorach tęczy.