Projekty edukacyjne

Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland

Projekt Climate Mitigation through Nature-Based Solutions in Urban Poland (ClimateNBS Polska) realizowany jest przez Fundację Sendzimira w partnerstwie z Ecologic Institute z Berlina od października 2018 do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu GIZ na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec.

Warszawa chwyta wodę

Projekt zrealizowany przez Fundację na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku, kiedy Fundacja od sierpnia do listopada wspierała ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. W ramach drugiej edycji na jesieni 2018 r. powstały ogrody deszczowe na Pradze.

Hosting Social Innovation

Projekt Hosting Social Innovation dostarczy narzędzi wspierających ludzi w bardziej aktywnym wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich otoczeniu społecznym i środowisku. Do jesieni 2017, cztery organizacje parterskie (plenum z Austrii, Academy of Visionautics z Niemiec, Art. Monastery z Włoch i Fundacja Sendzimira) wspólnie wypracują:

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast"

Politechnika Krakowska i Fundacja Sendzimira we współpracy z INTBAU Polska realizuje obecnie drugą edycją rocznych Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast. Inauguracja zajęć odbyła się 13 października 2017 r. Głównym celem Studium ZZRM jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania rozwojem urbanistycznym.

Warto zaznaczyć, iż w grudniu 2016 roku Studium ZZRM zostało docenione za nowatorskie podejście do problematyki i otrzymało nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej.

Projekt "Woda Wolna od Butelek"

Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Woda wolna od butelek”, jest promocja racjonalnego podejścia do opakowań jednorazowych wśród mieszkańców, instytucji miejskich oraz firm w polskich miastach.

Summer Academy Challenges of Sustainable Development

Three-week Summer Academy the Challenges of Sustainable Development is one of the most important educational events connected to sustainability in Poland. More than 410 people took part in it since 1998. Since the 12th edition we accept also participants from abroad.

In 2014 the Summer Academy will be organised in the surroundings of Cracow between the 6th-25th of July 2014.

Application closed on the 6th of March 2014.

The Academy enjoys growing interest from participants from different countries - In 2012 around 400 people applied to take part in it. The competition is high but those who do get accepted praise the high standard of the training.

Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Głównym celem projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Cel ten odnosi się zarówno do zarządzania miastami, jak i działającymi na ich terenie podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami. Cel główny miałby być realizowany poprzez włączanie do codziennej praktyki planistycznej i procesów podejmowania decyzji zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii.

Ecosystem services for sustainable development of cities

It is an educational project, promoting the ecosystem services approach among Polish stakeholders.

To learn more about the project please click here.

Sendzimir Foundation becomes a partner under EU CHAMP Project

On the 4th of June 2011, embedded in the Bonn Resilient Cities 2011 Conference, the CHAMP Project launched the European Partnership for Integrated Sustainability Management. The Sendzimir Foundation became responsible for building a training hub in Poland.

 

Tydzień inny niż wszystkie

 

Projekt Tydzień inny niż wszystkie zrealizowany w roku 2013 był projektem edukacyjnym mającym na celu promowanie zrównoważonego stylu życia. Powstał w wyniku współpracy z No Impact Project i Colinem Beavanem (No Impact Man).

Działania edukacyjne projektu skierowane były do szerokiej grupy mieszkańców miast. Tura pilotażowa Eksperymentu skierowana była do środowiska biznesowego oraz postaci rozpoznawalnych w Internecie (bloggerzy ekologiczni).

Grants competition

Small Grants Competition

Small Grants Competition (SGC) is one of the projects organized by The Sendzimir Foundation to activate the graduates of Summer Academy ChoSD by providing a financial, organizational and substantive support for the small projects and initiatives promoting the idea of sustainable development. Call for applications starts in July.