Ogrody deszczowe - broszury instruktażowe

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie, zwiększając w ten sposób retencję wód. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody, np. metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Podłoże ogrodu, dzięki odpowiednio dobranym warstwom piasku i żwiru, zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Poniżej zamieszczamy instrukcje instalacji różnych typów ogrodów deszczowych - ogrodów w pojemnikach i gruncie, ogrodów infiltrujących, niecek retencyjnych,  oraz innych metod zwiększania retencji wody opadowej. Ich wykonanie, posługując się zmieszczonymi instrukcjami, nie powinno nastręczyć trudności nawet osobom niewprawionym w budowaniu własnoręcznych konstrukcji budowlanych czy nieznającym się na ogrodnictwie. Zamieszczone broszury zostały przygotowane w oparciu o broszury informacyjne i doświadczenia Melbourne Waters. 

1. Ogrody deszczowe w pojemnikach

Broszura opisuje krok po kroku jak zbudować atrakcyjny wizualnie ogród deszczowy w pojemniku (np. drewnianej skrzyni), zlokalizowany w sąsiedztwie budynku, przy wylocie rynny.

 

2. Ogrody deszczowe w gruncie

Broszura opisuje krok po kroku jak stworzyć ogród deszczowy o powierzchni kilku m2, umieszczony na poziomie gruntu, który nie infiltruje wody do podłoża. Obiekt położony jest w sąsiedztwie budynku, przy wylocie rynny.

 

3. Metody zwiększania retencji wody deszczowej

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak: nawierzchnie przepuszczalne (np. trawiaste, żwirowe, kamienne) oraz ogrodowe studzienki chłonne.

 

4. Infiltracyjna niecka retencyjna 

Broszura opisuje sposoby zwiększania retencji wody w krajobrazie poprzez budowę takich obiektów jak niecki retencyjne.

 

 

Zobacz też filmy instruktażowe budowy ogrodów deszczowych!