Szkoły

W ramach naszych projektów oferujemy szkołom wsparcie w realizacji praktycznych warsztatów zazieleniania szkolnych podwórek i partycypacyjnego tworzenia ogrodów deszczowych.

Do tej pory zrealizowaliśmy: