Uczelnie wyższe

Fundacja Sendzimira jest organizacją opartą na wiedzy. Chętnie bierzemy udział w interdyscyplinarnych projektach we współpracy z instytucjami naukowymi.

Wspólnie z Politechniką Krakowską opracowaliśmy i od 2016 roku prowadzimy Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast.

Przedstwiciele uczelni są uczestnikami naszych szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności Akademii letniej oraz Akademii jesiennej Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Do wykorzystania w ramach zajęć dydaktycznych opracowaliśmy podręcznik Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, który z powodzeniem może wspierać wykładanie powiązanych z tematem przedmiotów. Podręcznik jest bezpłatnie dostępny online, wersję drukowaną można zamówić odpłatnie pisząc na adres office@sendzimir.org.pl.

Nasze projekty realizujemy we współpracy z wiodącymi instytucjami naukowymi z Polski i Europy.

Wśród naszych partnerów znajdowali się między innymi:

 • Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków)
 • Baltic University Programme (Uppsala, Szwecja)
 • Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (Laboratorium Ekologii Krajobrazu)
 • YTK Land Use Planning and Urban Studies Group Uniwersytetu Aalto z Helsinek
 • University of Florida (USA)
 • IIASA (Austria)
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO (Łódź)
 • Instytut Oceanologii PAN (Sopot)
 • Uniwersytet Lipski oraz Centrum Fraunhofera dla Europy Środkowo-Wschodniej MOEZ (Lipsk, Niemcy)