Samorządy

Fundacja Sendzimira współpracuje z lokalnymi społecznościami, wspierając je w partycypacyjnym planowaniu zrównoważonego rozwoju.

Samorządom, lokalnym organizacjom pozarządowym i społecznościom oferujemy wsparcie w następującym zakresie:

  • prowadzenia partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji,
  • planowania i realizacji konsultacji społecznych,
  • badania nastawienia ludności do wypracowanych rozwiązań lokalnych problemów,
  • wypracowywaniu i realizacji programów dotyczących zielono-błękitnej infrastruktury,
  • prowadziu działań edukacyjnych z zaresu zazieleniania miasta i zwiększania retencji krajobrazowej skierowanych do różnych grup odbiorców,
  • sporządzania planów, programów oraz innych dokumentów charakterze strategicznym.

Dotychczas wspieraliśmy m.in:

Polecamy również publikacje z serii Zrównoważony Rozwój - Zastosowania - cenne źródło wiedzy na temat zarządzania zielenią miejską i błękitną infrastrukturą.