Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE I PUBLIKACJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH, EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH

Data: 
Mon, 01/28/2019

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW, Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy usługi opracowania i publikacji materiałów reklamowych, edukacyjnych i informacyjnych w mediach drukowanych i elektronicznych. Prace obejmują przygotowanie i opublikowanie wkładek tematyczncyh i artykułów sponsorowanych w mediach branżowych oraz mediach ogólnopolskich, których treści są adresowane do pracowników administracji publicznej, w szczególności do urzędników zarządzających zielenią miejską.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Oferty wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres judyta.luczynska@sendzimir.org.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEPROWADZENIE PROCESU PARTYCYPACYJNEGO

Data: 
Mon, 09/25/2017

W związku z realizacją projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” dofinansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW, Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy usługi przeprowadzenia partycypacyjnego procesu uchwalania planu miejscowego w Gminie Kampinos. Prace obejmują przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatów adresowanych do lokalnej społeczności gminy Kampinos, a w szczególności do mieszkańców wsi Budki Żelazowskie, dla której opracowany zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Oferty wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres agata.golec@sendzimir.org.pl.

Termin składania ofert upływa 3 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe - Ekspert ds. zielonych zamówień publicznych

Data: 
Wed, 08/23/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje Eksperta ds. zielonych zamówień.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: katarzyna.biejat@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 31.08.2017 roku.

Zapytanie ofertowe - badania fokusowe

Data: 
Fri, 08/18/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi 5 zogniskowanych badań grupowych dotyczących dostępu do informacji o zieleni miejskiej w miastach: Jaworzno, Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: agata.golec@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 25.08.2017 roku.

Zapytanie ofertowe - architekt krajobrazu / trener

Data: 
Mon, 07/17/2017

W związku z realizacją projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” dofinansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW, Fundacja Sendzimira poszukuje osoby do przeprowadzenia 10 praktycznych warsztatów na temat zielono-błękitnej infrastruktury, adresowanych do lokalnych społeczności w gminach Izabelin, Łomianki i Stare Babice.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: agata.golec@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 31.07.2017 roku.

Zapytanie ofertowe - badania fokusowe

Data: 
Fri, 07/14/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi 5 zogniskowanych badań grupowych dotyczących dostępu do informacji o zieleni miejskiej w miastach: Jaworzno, Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: agata.golec@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 31.07.2017 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Działania komunikacyjne

Data: 
Mon, 06/19/2017

W związku z realizacją projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” finansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy, który będzie prowadził działania komunikacyjne projektu w okresie od 3.07.2017 do 30.04.2019, przy założeniu średniego zaangażowania około 30 godzin tygodniowo.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Oferty proszę przysyłać na adres: katarzyna.biejat@sendzimir.org.pl

Termin składania ofert upływa 30.06.2017 roku.

Zapytanie ofertowe - usługi graficzne

Data: 
Thu, 04/06/2017

W związku z realizacją projektu „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny” dofinansowanego ze środków POIiŚ oraz NFOŚiGW, Fundacja Sendzimira poszukuje wykonawcy usług graficznych w ramach w/w projektu, obejmujących opracowanie logotypu projektu, opracowanie graficzne i skład publikacji oraz opracowanie graficzne plakatów.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Oferty wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres agata.golec@sendzimir.org.pl.

Termin składania ofert upływa 21 kwietnia 2017 r.

Zapytania ofertowe Fundacji Sendzimira

Zarchiwizowane zapytania ofertowe w ramach projektu Licz na zieleń.

Zarchiwizowane zapytania ofertowe w ramach projektu Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej.

Pozostałe.