Poszukujemy koordynatorki/a projektów Fundacji

Jeśli masz pasję, ambicje, chcesz zdobyć praktyczne doświadczenie w organizacji eksperckiej i zrobić coś konstruktywnego, zapraszamy do współpracy.

Oferujemy:

 • Pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin;
 • Możliwość rozwijania i realizacji własnych pomysłów na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju;
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
 • Udział w ciekawych, ogólnopolskich i międzynarodowych praktycznych projektach edukacyjnych dot. ochrony przyrody, zrównoważonej gospodarki wodnej, adaptacji do zmian klimatu i usług ekosystemów;
 • Umowę o pracę.

 

Obowiązki:

 1. Koordynacja projektów obejmująca: 

 • Organizację wszystkich działań zgodnie z umowami z instytucjami finansującymi;
 • Tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucje finansujące, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • Dokumentowanie wydatków oraz wydarzeń zrealizowanych w ramach projektów.

2. Udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji.

3. Udział w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

4. Prowadzenie działan komunikacyjnych w ramach koordynowanych projektów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie (minimum 2 lata) w zarządzaniu projektami w NGO finansowanymi ze środków krajowych lub/i Funduszy UE;
 • Doświadczenie (minimum rok) w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych o budżecie nie mniejszym niż 200 tys. PLN rocznie;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • Zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju miast i ochrony przyrody;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych;
 • Umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze zainteresowania Fundacji;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • Możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przeslanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 października 2018 r.


W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:
Jakie obszary działania Fundacji są dla Pana/Pani szczególnie interesujące?
Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto. Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

 

 


 

Oferujemy również możliwość odbycia bezpłatnych STAŻY lub PRAKTYK, w naszym biurze w Warszawie lub w formie współpracy zdalnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesłąnie nam CV oraz listu motywacyjnego w którym znajdzie się wyjaśnienie jakiego rodzaju zagadnienia i zadania leżą w obszarze zainteresowań stażysty/stażystki.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać naszym/szą WOLONTARIUSZEM/KĄ i realizować wyzwania zrównoważonego rozwoju na co dzień, poznać ciekawych i otwartych ludzi, a także zrobić coś dobrego dla siebie i środowiska - napisz do nas na adres office@sendzimir.org.pl.

Poszukujemy też wolontariuszy i stażystów w szczególności do współpracy przy:

 • tworzeniu inwentaryzacji dobrych praktyk i oddolnych inicjatyw na rzecz zazieleniania polskich miast;
 • komunikowaniu naszych działań w serwisach społecznościowych;
 • pisaniu artykułów na temat działań Fundacji i publikowaniu ich w mediach.